Tag Archives: Pin Iphone

IPHONE KHÔNG HIỂN THỊ THỜI GIAN SỬ DỤNG

Iphone không hiển thị thời gian sử dụng pin, cách khắc phục cực dễ iPhone không hiển thị thời gian sử dụng pin có thể khiến người dùng gặp khó khăn, trong việc kiểm soát mức độ tiêu hao năng lượng của từng ứng dụng trên máy. Do vậy, dù không phải là một lỗi […]

0365292292